logoPL PC2018a

Dane osobowe

Instytucja

Forma udziału

Streszczenie refetartu (Abstrakt)

Kowalski J.1, Nowak J.2

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

2 Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Abstrakt PDF

Tytuł Abstraktu w języku polskim:

Tytuł Abstraktu w języku angielskim:

Autorzy i afiliacje:

 

Streszczenie artykułu:

 

 

Streszczenie posteru

Kowalski J.1, Nowak J.2

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

2 Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Streszczenie posteru 2

Kowalski J.1, Nowak J.2

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

2 Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

Dane do faktury

Poster PDF

Tytuł Posteru w języku polskim:

Tytuł Posteru w języku angielskim:

Autorzy i afiliacje:

 

Streszczenie posteru:

 

 

Poster PDF 2

Tytuł Posteru w języku polskim:

Tytuł Posteru w języku angielskim:

Autorzy i afiliacje:

 

Streszczenie posteru:

 

 

Wymagane pole | Pole widoczne w profilu | Pole niewidoczne w profilu