logoPL PC2018a

Od osiemnastu lat, co dwa lata, organizowane są konferencje z cyklu Polska Ceramika. Pierwsze dwie konferencje w 2000 i 2002 roku odbywały się w OPO w Spale koło Opoczna, a jednym z głównych organizatorów były zakłady Opoczno SA. Od 2004 roku głównym organizatorem konferencji organizowane jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Twórcami tych konferencji byli i nadal są Prof. Jerzy Lis, Dr Janusz Partyka, Dr Ewa Stobierska i Prof. Piotr Wyszomirski. Równie ogromny wkład w powstanie cyklicznych konferencji Polska Ceramika mieli nie żyjący już Barbara Chlubny, Marek Muszyński Prezes Opoczno SA, Prof. Stanisław Komornicki i Prof. Roman Pampuch.
Głównym celem konferencji z cyklu Polska Ceramika jest integracja środowisk naukowych i przemysłowych, zajmujących się ceramiką, przede wszystkim ceramiką wypalaną. Cel ten pozostaje niezmienny od 18 lat.


Polska Ceramika 2000 r.

PC00A Otwarcie konferencji

PC00B Otwarcie konferencji - S. Frąckowiak, M. Handke, S. Komornicki

PC00C Otwarcie konferencji


Polska Ceramika 2002 r.

PC02A Bankiet

PC02B Bankiet - Z. Dziedzic, J. Natanek, J. Partyka, D. Zientara, B. Chlubny

PC02C Bankiet - B. Chlubny, D. Zientara, J. Lis


Polska Ceramika 2004 r.

Polska Ceramika 2004r. otwarcie konferencji   Otwarcie konferencji


Polska Ceramika 2006 r.

Polska Ceramika 2006r. Bankiet R.Pampuch M.Szafran Bankiet - R.Pampuch, M.Szafran

Polska Ceramika 2006r. Bankiet F.F.Lange K.Haberko Bankiet - F.F.Lange, K.Haberko

Polska Ceramika 2006r. Bankiet E.Stobierska P.Luczka  Bankiet - E.Stobierska, P.Łuczka


Polska Ceramika 2010 r.

PC10A A. Wyszomirski, F. Gacki, B. Przetakiewicz

PC10B J. Lis, E. Stobierska, L. Stobierski  

PC10E Obrady

PC10F S. Serkowski

PC10G Bankiet - B. Chlubny, A. Gubernat, J. Lis

PC10H Bankiet - M. Bućko, Z. Pędzich


Polska Ceramika 2012 r.

PC12A Obrady

PC12B Obrady - M. Handke, R. Pampuch


Polska Ceramika 2014 r.

PC14A Otwarcie konferencji - J. Lis

PC14B Obrady

PC14C  R. Pampuch, M. Yoshimura

PC14D Zakończenie konferencji - A. Gubernat, J. Lis


Polska Ceramika 2016 r.

PC16A Obrady - W. Mozgawa, A. Gubernat

PC16B Wręczenie nagrody - J. Lis. M. Singh, W. Mozawa