logoPL PC2018a

W tym roku na konferencji POLSKA CERAMIKA 2018 planowana jest sesja, w której mogą uczestniczyć tylko doktoranci i studenci. Sesja tematycznie obejmuje całość problematyki poruszanej na konferencji. Współorganizatorem sesji jest Polskie Towarzystwo Ceramiczne. Uczestnicy będą wygłaszać referaty w języku angielskim, a czas ich trwania wraz z dyskusją to 15 minut. Autorzy prac zgłoszonych w tej sesji mogą liczyć na zniżkową opłatę konferencyjną, która wyniesie 1000 PLN. Zachęcamy wszystkich doktorantów do zgłaszania swoich prac. W zgłoszeniu prosimy dopisać: sesja MŁODA POLSKA CERAMIKA.