logoPL PC2018a

Ze względu na międzynarodowy charakter konferencji prosimy aby autorzy wygłaszający referaty w języku polskim przygotowali prezentacje w języku angielskim oraz żeby poster zawierał oprócz tytułu w języku polskim, tytuł w języku angielskim, mile widziane jest również umieszczenie na posterze streszczenia w języku angielskim.

Sesja plenarna składać się będzie z wykładów zaproszonych (czas wystąpienia 30-40 minut).

Czas wystąpienia na sesjach tematycznych nie powinien przekraczać 20 minut łącznie z dyskusją. Organizatorzy zapewniają odpowiedni sprzęt komputerowy służący prezentacji wyników badań tj. projektory multimedialne, komputery przenośne i rzutniki pisma. Używanie własnych komputerów przenośnych nie jest możliwe. Autorzy prezentujący referaty przygotowują pliki prezentacji w formacie Power Point (inne formaty mogą być niepoprawnie wyświetlane) i w trakcie trwania Konferencji poprzez Sekretariat Konferencji przekazują prezentacje Organizatorom.

Postery mogą mieć maksymalne wymiary 90cm (szerokość) na 120 cm (wysokość). Organizatorzy zapewniają odpowiedni sprzęt mocujący.

Niezbędne informacje do przygotowania pełnego tekstu artykułu dostępne są na stronie czasopisma Materiały Ceramiczne: http://ptcer.pl/mccm/pl/informacje-dla-autorow