logoPL PC2018a

Opłata konferencyjna wynosi 1800 PLN i obejmuje:

  • uczestnictwo w obradach
  • materiały konferencyjne i reklamowe
  • udział w spotkaniu powitalnym
  • lunch i przerwy kawowe
  • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej
  • udział w towarzyszących imprezach kulturalnych

Opłata konferencyjna dla doktorantów wynosi 1000 PLN (Młoda Polska Ceramika 2018).

 

Opłatę konferencyjną prosimy wnosić na konto:

 

Bank PKO S.A. III Oddział w Krakowie

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

z dopiskiem Polska Ceramika 2018

lub subkontem 720.160.4205