logoPL PC2018a

 

WSPÓŁORGANIZATOR

  • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

WSPÓŁPRACA

  • Komitet Nauki o Materiałach PAN
  • Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze