logoPL PC2018a

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polska Ceramika 2018 ma na celu prezentację aktualnie prowadzonych badań oraz osiągnięć naukowych i technicznych, służących pogłębianiu współpracy ośrodków naukowych i przemysłowych. Jej tematyka dotyczy zagadnień surowcowych i szeroko pojętej ceramiki.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych, na co dzień zajmujących się naukowo bądź praktycznie w/w zagadnieniami do prezentacji swoich oryginalnych, wcześniej niepublikowanych prac w formie referatu lub posteru.
Streszczenia referatów i posterów zostaną udostępnione w materiałach rozprowadzanych podczas konferencji.
Pełne teksty prezentacji konferencyjnych zostaną opublikowane w formie tradycyjnej i elektronicznej w punktowanym wydawnictwie Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials (9 pkt MNiSzW). Istnieje możliwość opublikowania pełnych tekstów artykułów w numerze Materiałów Ceramicznych, który będzie rozprowadzany wśród uczestników konferencji. Pełne teksty muszą zostać przesłane do dnia 30.06.2018.

Wszystkie informacje o konferencji dostępne na stronie internetowej: www.polishceramics.pl