logoPL PC2018a

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że przedłużyliśmy termin rejestracji na X Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Polska Ceramika 2018 do 31 maja 2018. Osoby zainteresowane uczestnictwem, wygłoszeniem referatu lub prezentacją posteru prosimy o rejestrację i nadsyłanie streszczeń.

Organizatorzy

 

Konferencja odbędzie się w dniach 9 - 12 września 2018 roku. Miejscem konferencji jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Opłata konferencyjna wynosi 1800 PLN i obejmuje:

  • uczestnictwo w obradach
  • materiały konferencyjne
  • udział w spotkaniu powitalnym
  • lunch i przerwy kawowe
  • udział w uroczystej kolacji konferencyjnej
  • udział w towarzyszących imprezach kulturalnych

Opłata konferencyjna dla doktorantów wynosi 1000 PLN (Młoda Polska Ceramika 2018).

Istnieje rownież możliwość opłaty jednodniowej, która wynosi 400 PLN

Zgłoszenia udziału  można dokonywać poprzez stronę internetową konferencji www.polishceramics.pl

Językami konferencji będą polski i angielski. Wygłaszane referaty będą tłumaczone symultanicznie.

Uczestnicy sami rezerwują i opłacają  hotele. Wykaz hoteli położonych najbliżej miejsca konferencji i jednocześnie jednych z najtańszych można znaleźć na stronie: www.taniehostele.pl.

Organizatorzy polecają studencki hotel “Alfa” tel. 012  637 43 25