logoPL PC2018a

do 31 maja 2018

zgłaszanie uczestnictwa

do 15 czerwca 2018

akceptacja treści nadesłanych referatów/posterów

do 30 kwietnia 2018

instrukcja wydawnicza na stronie internetowej

do 30 czerwca 2018

wnoszenie opłat konferencyjnych

do 31 lipca 2018

ostateczny program konferencji

do 12 września 2018

nadsyłanie pełnych tekstów referatów/posterów