logoPL PC2018a

Ostateczny podział na sesje tematyczne zostanie dokonany na podstawie materiałów zakwalifikowanych do prezentacji

 

Na konferencji przedstawione zostaną zaproszone referaty plenarne, referaty tematyczne i postery z zakresu:

 

A – surowce i proszki ceramiczne (surowce ilaste i skaleniowe oraz ich substytuty, topniki i surowce schudzające, fryty i szkliwa ceramiczne, proszki i granulaty ceramiczne, pigmenty ceramiczne, innowacyjne syntezy proszków ceramicznych)

B – procesy ceramiczne (rozdrabnianie, reologia mas ceramicznych, suszenie, teoria i praktyka spiekania, techniki szkliwienia i zdobienia, sterowanie procesami produkcyjnymi, ochrona środowiska w przemyśle ceramicznym)

C – charakterystyka wyrobów (metody badań, zarządzanie jakością, normalizacja i certyfikacja, modelowanie i symulacje komputerowe w ceramice)

D – ceramika tradycyjna i zaawansowana (ceramika budowlana, silikaty, materiały ogniotrwałe, płytki ścienne i podłogowe, kompozyty, warstwy ceramiczne)

E – historia ceramiki, konserwacja zabytków, ceramika w architekturze.